Over de schrijver gesproken

Jack Monde, (1958) ik heb na opleidingen op agogisch en communicatief gebied, aanvankelijk gekozen voor een functie bij de overheid. Na tien jaar volgde niet alleen een overstap naar de semi-overheid, maar werden tevens de eerste serieuze schreden op het schrijverspad gezet. Aanvankelijk als freelance journalist voor een aantal business-to-businessbladen en regionale weekbladen, later tevens als eindverantwoordelijke voor dergelijke uitgaven binnen de regio Noordoost Brabant.

Vanaf eind 1998 was ik werkzaam als communicatiemanager bij een servicebureau van een landelijke uitgever van week- en maandbladen. Hierbij was ik eindverantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van deze organisatie. Hiertoe communicatieplannen opgesteld, wervingscampagnes bedacht en begeleid. Tevens externe klanten van dit bureau, waaronder landelijke fondsenwervers, MKB bedrijven en zorginstellingen communicatief ondersteund bij hun campagnes en uitingen. Daarbij o.a. specifieke ervaring opgedaan op het gebied van dm en multimedia.

In 2004 ben ik gestart met een zelfstandig tekst- en mediabureau. Opdrachtgevers zijn bedrijven en organisaties in zowel de profit- als de non-profit-sector en uitgevers van zowel business-to-business magazines als special interest bladen. Specialisaties zijn te vinden op het gebied van overheid, onderwijs, cultuur, onroerend goed en zakelijke dienstverlening.