Het tekstueel voorbereiden, maar desgewenst ook voorzitten of begeleiden van:

  • conferenties, congressen en seminar’s
  • jaarvergaderingen
  • lezingen
  • panelbijeenkomsten
  • product presentaties
  • trainingen