Voor iedere succesvolle opdracht bij Jack Monde Tekst & Media is een heldere briefing noodzakelijk. Soms voldoet een korte heldere uitleg per e-mail, de andere keer is een gesprek, al dan niet op locatie, beslist noodzakelijk. Zaken die aan de orde komen zijn: doelgroep, doelstelling, toonzetting, gevoeligheid, omvang, medium, inzet (andere) communicatiemiddelen, fotografie, fiattering, etc. Tevens wordt de leveringstermijn of deadline besproken en de wijze waarop de tekst of het complete product wordt geleverd (CD, DVD, e-mail, upload).

Aan de hand van de briefing gaan we aan het werk. Desgewenst, stemmen we zelf teksten en fotografie af met de geïnterviewde(n). De opdrachtgever krijgt dan de tekst ter goedkeuring en na een eventuele correctieronde ontvangt u het eindproduct.